De ticketverkoop is gestart en zal online plaatsvinden. Koop hier uw ticket als bezoeker of als niet actieve danser.

Let op!
Het is mogelijk om meerdere kaarten voor niet-actieve dansers op één naam te bestellen. Wel moeten de dansers op de registratielijst staan van de niet-actieve dansers. Deze lijst wordt gemaakt op basis van de inschrijvingen door de eigen vereniging.
Elk ticket is maar eenmalig te gebruiken, de naam van de niet actieve- danser wordt aan de kassa gecheckt ( ongeacht de naam op het ticket).

Op dit moment zijn er geen coronamaatregelen en dat betekent, dat wij voldoende kaarten beschikbaar hebben.

Der Ticketverkauf hat begonnen und wird online stattfinden. Kaufen Sie hier Ihr Ticket als Besucher oder als  nicht aktiver Tänzer.

Bitte beachten Sie!
Es ist möglich, mehrere Karten fur nicht aktiven Tänzer in einem Namen zu bestellen.  Die Tänzer müssen jedoch auf der Anmeldeliste der nicht aktiven Tänzer stehen. Diese Liste wird auf der Grundlage der Anmeldungen durch den eigenen Verein erstellt.

Jedes Ticket kann nur einmal verwendet werden, der Name des inaktiven Tänzers wird an der Registrierkasse überprüft (unabhängig vom Namen auf dem Ticket).

Im Moment gibt es keine Coronamaßnahmen und das bedeutet, dass wir genügend Tickets zur Verfügung haben.

Bezoekers: klik hier naar de ticketshop
(Niet-actieve) danser: klik hier naar de ticketshop