Nee, er zijn geen bijzondere corona maatregelen noodzakelijk.