Reservedansers
De EFDO heeft een duidelijke regeling voor reservedansers.
Deze is als volgt:

Gratis entree voor reservedansers voor Eurodance 2022.
Het opgegeven aantal geldt voor de actieve dansers die op de dag van hun discipline dansen op het EK. 

>16 dansers 1 reservedanser 

16-24 dansers 2 reservedansers 

26-41 dansers 3 reservedansers 

>41 dansers 4 reservedansers 

De inschrijflijsten worden vergeleken met de daadwerkelijke dansers die op het podium staan. Indien hier het aantal reservedansers wordt overschreden dan is het bedrag voor een bezoekersticket verschuldigd en zal dat direct in rekening worden gebracht. Wij vragen u om de lijsten correct in te vullen en naar ons te sturen. Dit voorkomt extra discussies en extra betalingen op het EK.

Vrijkaarten voor begeleiders
De volgende vrijkaarten-regeling voor de begeleiders (trainer/begeleider) geldt tijdens de toernooidagen op Eurodance 2022

1 of 2 dansers                                 1 begeleider

3 t/m15 dansers                             2 begeleiders

16 t/m 25 dansers                         3 begeleiders

26 t/m 40 dansers                        4 begeleiders

41 t/m 55 dansers                         5 begeleiders

Niet-actieve dansers
Niet actieve dansers zijn dansers die minimaal één dag als actieve dansers op Eurodance2022 aanwezig zijn en op een dag dat ze niet hoeven te dansen entree (met korting) willen. Zij dienen voor de dagen dat ze niet dansen een “niet-actieve” entreeticket te kopen. Aan de kassa zal worden gecontroleerd of deze persoon als danser op Eurodance2022 staat ingeschreven.
Indien deze persoon niet op de lijst van deelnemers van betreffende vereniging staat is het bedrag voor een bezoekersticket verschuldigd en zal ter plekke bijbetaald moeten worden. Wij vragen u nogmaals om de lijsten correct in te vullen en naar ons te sturen. Dit voorkomt extra discussies en extra betalingen op het EK.